MsDos komutları

Bilgisayar hakkındaki en son haberlere buradan ulaşabilirsiniz...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
sıfır
Ayrıcalıklı Üye
Ayrıcalıklı Üye
Mesajlar: 2292
Kayıt: 23 Kas 2005 [ 20:20 ]

MsDos komutları

Mesaj gönderen sıfır »

CD = CHDIR (içsel)


şlev aktif dizini değiştirir, parametre verilmezse aktif dizini gösterir

Sözdizin CD S:YOL\DİZİN
CD S:YOL\DİZİN

CD
Uyarlama 2.0
Windows Start > Programs > Windows Explorer, Dizin ismine tıkla, F2
Kurallar “\” işareti konursa, bilgisayar aramaya anadizinden başlar
Örnekler CD A:konu = A sürücüsündeki konu isimli dizine git

CD .. = bir önceki dizine git

CD\ = ana dizine git
CD = aktif dizini göster

DEfrAG (dışsal)


İşlev parçalara ayrılmış dosyaları birleştirerek disk verimini arttırır


Sözdizin DEfrAG /F /U


Uyarlama 6.0


Windows Start > Programs > Accessories > System Tools > Disk Defragmenter (Yüklenmiş olmalıdır)


Anahtar /F = dosyaları birleştirir ve aralarında boş yer kalmamasını sağlar

/U = dosyaları birleştirir ama aralarındaki boşluklara dokunmaz

Öneri periyodik olarak çalıştırılmalıdır


Uyarı 6.0 komutu olmasına rağmen eski uyarlamalarda kullanılabilir


Örnekler DEfrAG = dosyaları birleştirir (/U ile ayn&#305


DEfrAG /F = dosyaları birleştirir ve aralarında hiç boşluk bırakmaz


İşlev Bir disketi diğerine iz ve iz kopyalar


Sözdizin DISKCOPY S1: S2:


Uyarlama 2.0


Windows My Computer > 3.5” Floppy > Sağ fare tuşu > Copy Disc > Start


Kurallar Disketler ve sürücüler uyumlu olmalıdır

Sabit disk DISKCOPY edilemez

Hata mesajları Drive types or diskette types not compatible = sürücü veya disket tipleri uyumsuz

Drive s: not ready Make sure a diskette is inserted into the drive and the door is closed = s sürücüsü hazır değil, sürücüye disket takın ve mandalı kapatın
Target diskette is write protected Press any key when ready = hedef disket yazma korumalı, hazır olunca bir tuşa basın
Unrecoverable read/write error = düzeltilemeyen okuma/yazma hatası. Bu disket kullanılmamalıdır
Target diskette may be unusable = hedef disket hatalı olabilir
Target media has lower capacity then source, continue anyway (Y/N) ? = hedef disketin kapasitesi kaynak disketinkinden küçük
Invalid drive specification, specifie drive does not exist or is non-removable = belirtilen sürücü yok veya sabit sürücü verilmiş

Örnekler DISKCOPY A: B: = A'daki disketi B'ye iz ve iz kopyala

DISKCOPY = aktif sürücüdeki disketi aynı sürücüdeki diskete kopyala


İşlev Disketi, DOS tipi dosyaları kabul edecek biçime getirir


Sözdizin FORMAT S: /Q /F:type /S /U /Autotest


Uyarlama 1.0


Windows My Computer > 3.5” Floppy > Sağ fare tuşu > Format


Anahtarlar /Q quick = önceden formatlanmış bir disketi hızlı formatlar


/F = formatlanacak disketin kapasitesini belirtir (720 = 720Kb, 1.44 = 1.44Mb, 2.88 = 2.88Mb)


/S system = işletim sistemini diskete kopyalar


/U uncondit. = formatın UNFORMAT komutuyla iptal edilmesini önler


/AUTOTEST= disketi sorunsuz biçimde formatlar [Undocumented]


Kurallar /S seçeneği kullanılırsa ve aktif dizinde DOS yoksa, sürücüye DOS disketi takmak gerekir


/F seçeneği kullanılmazsa format en üst kapasitede yapılır


Uyarılar DISKCOPY ve BACKUP komutları dışında herhangi bir komutun kullanılabilmesi için yeni alınan disketin önce formatlanması gerekir


Formatlanan disketteki tüm bilgiler silinir


Yanlışlıkla formatlanmış bir disket unformat komutuyla kurtarılabilir


/U seçeneği yalnız okuma yazma hataları oluştuğunda kullanılmalıdır


MsDos 6.2'de sayılar rahat okunabilmek için virgülle ayrıldı


Mesajlar System transferred = sistem dosyaları kopyalandı


Hata mesajları Format failure = bozuk sektörler var, formatlanamaz

Attempted write-protect violation = disket yazmaya karşı korumalı

Unable to write BOOT = önyükleme bölümü yazılamadı (tekrar deneyin, olmazsa disketi atın)

Bad partition table = sabit diskte DOS partition'ı yok, Fdisk ile oluştur

DISK unsuitable for system DISK = sistem dosyalarının yazılacağı yerde hatalı bir iz var, disket sadece veri disketi olarak kullanılabilir

Format not supported on drive s: = belirtilen sürücü formatlanamaz
Örnekler FORMAT A: = A sürücüsündeki disketi formatla

FORMAT B: /S = B'deki disketi sistem (açı&#351 disketi olarak formatla

FORMAT A: /F:720 = A sürücüsündeki disketi 720K kapasitede formatla

İşlev Sabit diskteki dosyaları sıkıştırarak yedekler ve geri yükler, bu işlemi periyodik olarak yapar
Sözdizin MSBACKUP
Uyarlama 6.0
Windows Start > Programs > Accessories > System Tools > Backup (Yüklenmesi gerekir)
Uyarılar Setup dosyasının soyadı .SET olmalıdır
Setup dosyası belirtilmezse DEFAULT.SET dosyası kullanılır
Backup ve Restore komutlarının yerini aldı
Örnekler MSBACKUP = yedekleme veya geri yükleme işlemini başlat
İşlev Sabit diskin veya disketin FAT bölgesini, dizinini, belleğini ve durumunu inceler ve düzeltir, CHKDSK'e tercih edilmelidir
Sözdizin SCANDISK S:
Uyarlama 6.2

TYPE (içsel)


İşlev Ascii tipi dosyaların içeriklerini gösterir


Sözdizin TYPE S:YOL\DOSYA


Uyarlama 1.0


Windows Start > Programs > Windows Explorer, Metin dosyasına çift tıkla


Kurallar Dizinlerin içeriği TYPE edilemez


Joker kullanılamaz


Uyarı Dosyalar ASCII olmalıdır, aksi halde garip karakterler görülür


Hata mesajı Invalid filename or file not found = dosya ismi geçersiz veya dosya yok


Örnekler TYPE MEKTUP.DOC = MEKTUP.DOC isimli dosyanın içeriğini ekrana bas

TYPE A.TXT >LPT1 = A.TXT isimli dosyanın içeriğini yazıcıya bas
FOR %%p in (*.bat) DO TYPE %%p = tüm .BAT dosyaların içeriklerini bas

COPY (içsel)


İşlev Dosyaları kopyalar veya birleştirir


Sözdizin COPY L1:YOL1\DOSYA1 L2:YOL2\DOSYA2 /V


COPY DOSYA “yeni dosya ismi, en fazla 255 karakter"


Uyarlama 1.0


Windows Start > Programs > Windows Explorer, Kopyalanacak dosyaya tıkla, Sağ fare tuşu > Copy, Hedefe git, Sağ fare tuşu > Paste


Anahtar /V = kopyaladıktan sonra kopyayı kontrol eder


Kurallar Kaynak ismi hedef isminden önce verilir

Hedef ismi verilmezse dosya aynı isimle kopyalanır
Aygıtlar kaynak ismi olarak verilemez
Joker kullanılabilir

Uyarılar MsDos 6.2'de aynı isimde bir dosya varsa onay isteme özelliği eklendi

Onay isteme özelliği yığın dosyalarda çalışmaz

Hata mesajı File cannot be copied onto itself = dosya kendi üzerine kopyalanamaz

Örnekler COPY *.COM B: = aktif sürücüdeki .COM soyadlı dosyaları B sürücüsüne kopyala


COPY *.BAS *.EXE = aktif sürücüdeki .BAS soyadlı dosyaları .EXE soyadı ile yine aktif sürücüye kopyala

COPY B:???.* A: = B sürücüsündeki isim uzunluğu 3 veya daha az olan dosyaları A sürücüsüne kopyala
COPY A.TXT PRN = A.TXT dosyasının içeriğini yazıcıya bas
COPY %1 LPT1 = jokerle belirtilen dosyayı yazıcıya bas

İşlev Dosya siler


Sözdizin DEL S:YOL\DOSYA /P

ERASE S:YOL\DOSYA /P

Uyarlama 1.0


Windows Start > Programs > Windows Explorer, Dosya adına tıkla, Sağ fare tuşu > Delete, Yes


Anahtar /P prompt = dosyayı silmek için kullanıcının onayını bekler


Kural Joker kullanılabilir


Uyarı Silinen dosyalar, silme işleminden sonra diskete hiç kayıt yapılmamışsa Undelete komutuyla kurtarılabilir


Mesaj All files in directory will be deleted. Are you sure (Y/N) ? = dizindeki tüm dosyalar silinecek. Emin misiniz (E/H) ?


Hata mesajı Access denied = dosyaya erişilemedi, bu dosyayı silmek yasak (saltoku)


Örnekler DEL BILGI.BAS = BILGI.BAS isimli dosyayı sil


DEL B:X\A.COM = B sürücüsünün X kitaplığındaki A.COM isimli dosyayı sil

DEL A:\DOS = A sürücüsünün DOS dizinindeki tüm dosyaları sil
EDIT (dışsal)


İşlev Ascii tipi dosya oluşturur veya içeriğini değiştirir


Sözdizin EDIT S:YOL\DOSYA


Uyarlama 5.0


Windows Start > Programs > Accessories > Notepad / Wordpad


Uyarı Msdos 5.0'a kadar EDLIN komutu vardı


Örnekler EDIT AUTOEXEC.BAT = belirtilen dosyanın içeriğini düzenle

MD = MKDIR (içsel)


İşlev Dizin veya altdizin yaratır


Sözdizin MD S:YOL\DİZİN


Uyarlama 1.0


Windows Start > Programs > Windows Explorer, File > New > Folder


Kural Yol ismi ile dizin "\" işareti ile ayrılmalıdır


Uyarı Bir dizindeki dosya ismiyle aynı isimde bir dizin yaratılamaz tersi olası


Dizin sayısı 1.2M için 112, 1.44M için 244'tür


Altdizin sayısı için bir sınır yoktur


Hata mesajı Unable to create directory = dizin yaratılamıyor, çünkü
a. bu isimde bir dosya var b. yol yanlış verildi c. disket dolu d. disketin ana dizini dolu


Örnekler MD AENE = A sürücüsünde DENE isimli bir dizin yarat

MD DENE\SORU = DENE dizininde SORU isimli bir altdizin yarat
SYS (dışsal)


İşlev Sürücüdeki formatlı diskete sistem dosyalarını kopyalar


Sözdizin SYS [S1:\YOL1] S2:


Uyarlama 1.0


Windows My Computer > 3.5” Floppy > Sağ fare tuşu > Format, x Copy system files


Uyarı ağ'a (network) bağlı disklerde kullanılamaz


FORMAT A: + SYS A: = FORMAT A: /S


Örnekler SYS A: = A sürücüsündeki formatlı diskete sistem dosyalarını kopyala

SYS C: = sabit diske sistem dosyalarını kopyala

Windows Start > Programs > Accessories > System Tools > ScanDisk (Yüklemek gerekir) Standard Automatically fix errors
Anahtarlar /frAGMENT = Belirtilen dosyaların parçalanma oranlarını göster
/UNDO = Değişiklikleri iptal et
Öneri Bu komut periyodik olarak kullanılmalıdır
Örnekler SCANDISK C: = Sabit diski kontrol et, hataları düzelt, bozuk sektörlerde kayıt varsa bu kayıtları güvenli bir yere taşı
SCANDISK /UNDO = Değişiklikleri iptal et
SCANDISK /frAGMENT DENE.DOC = DENE.DOC dosyasının parçalanma durumunu göster
MsDos Uyarlamaları ve kapladıkları bellek


Uyarlama
Yenilikler
Bellek
Yıl

Dos 1.0
Dos’un ilk sürümü. Copy, Type, Ren, Del, Dir, Date, Time, Format, Sys, Chkdsk, Edlin
11 K
1981

Dos 1.1
10MB sabit disk eklendi (Archive biti önem kazand&#305, filtreler, denetçiler, Cls, alt dizin, Tsrler, yeniden yönlendirme, Backup ve Restore geldi ama hatalıydı
12
1981

Dos 1.25


1982

Dos 2.0
Cls, Ver, Prompt, Md, Cd, Rd, Diskcopy, Path, Vol, Find, Sort, More, Backup, Restore
24
1983

Dos 2.01

26
1983

Dos 2.11


1983

Dos 2.25


1983

Dos 3.0
LAN, 2 tane HDD desteği. Attrib
37
1984

Dos 3.1
Label
38
1984

Dos 3.2
3.5 inç, 720K disket sürücü eklendi, yedek dosyaları okuyamadı çünkü 2.0 ters kesme işaretini ayraç olarak kullanıyordu. Tree, Xcopy, Fdisk, Diskcomp
53
1986

Dos 3.25


1986

Dos 3.3
3.5 inç, 1.44M, 4 tane seri port, 2.0’daki Backup ve Restore hataları giderildi, ayraç hatası giderildi. Append, Comp, Fastopen, @
54
1987

Dos 4.0
menüler eklendi, 32MB HDD sınırı kalktı 640KB+RAM, yeni kabuk. Mem
65
1988Cevapla